Văn hóa - Xã hội

Triển khai kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 7, lần 3


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 12/10/2021 8:30:08 SA

Ngày 8/10/2021, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vacxin phòng Covid 19 đợt 7, lần 3 năm 2021.

 

 

Mục tiêu của kế hoạch đạt 100% số đối tượng trong diện ưu tiên sẽ được tiêm chủng mũi 1. Trong đó ra soát lại tất cả những đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng gồm: lực lượng tuyến đầu; người cung cấp dịch vụ thiết yếu; người làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế, cụm công nghiệp; người làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Đối tượng ưu tiên tiếp theo gồm: Người lao động tại các doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch vụ, cơ sở sản xuất, xây dựng, xuất nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán trên địa bàn; người làm việc tại các cơ sở lưu trú, cung cấp dịch vụ  uống; người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

 

Trong đợt này, huyện Vĩnh Linh được cấp 15.164 liều vắc xin phòng Covid 19 Vero cell. Về phương thức tiêm sẽ triển khai tiêm đồng loạt tại 18 Trạm Y tế xã, thị trấn bắt đầu từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Triển khai thực hiện Kết luận, Nghị quyết của huyện Vĩnh Linh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng KHCN giai đoạn 2021-2025 (19/10/2021)
Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 14 của HĐND huyện Vĩnh Linh về phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao 3 xã miền núi (15/10/2021)
Thanh niên Vĩnh Linh chung sức trẻ xây dựng quê hương (14/10/2021)
Triển khai kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 7, lần 3 (12/10/2021)
20 học sinh nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” (11/10/2021)
Vĩnh Linh kiện toàn BGĐ Trung tâm học tập cộng đồng tại các địa phương (7/10/2021)
Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021- 2025 (5/10/2021)
Lan tỏa phong trào doanh nghiệp làm khuyến học (4/10/2021)
Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 (1/10/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh