Văn hóa - Xã hội

Vĩnh Linh: Năm 2021 phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93 - 94%


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/01/2021 8:44:57 SA

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

 

Kết quả đến ngày 31/12/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH tự nguyện (TN) là 82.992 người, tăng 2.684 người so với năm 2019; đạt 99,42% so với kế hoạch; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 167,08 tỷ đồng, tăng 15,75 tỷ đồng (10,28%) so với năm 2019; đạt 100,79% so với kế hoạch.

 

Việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động tham gia BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; quản lý chặt chẽ tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng. Về thực hiện chính sách BHYT, hàng quý BHXH huyện đều có văn bản thông báo tình hình thực hiện dự toán, gia tăng chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT, vượt dự toán đồng thời phân tích các nguyên nhân dẫn đến gia tăng chi phí KCB BHYT, vượt dự toán chi KCB BHYT được cấp có thẩm quyền giao.

 

Năm 2021, BHXH huyện Vĩnh Linh tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU, ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; ngăn ngừa các hành vi trục lợi BHYT; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, tránh nộp và nợ đọng kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

 

Huyện Vĩnh Linh phấn đấu năm 2021 phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt  93 - 94%, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHTN đạt 8,6 - 8,7%.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh triển khai tổ chức Hội hoa Xuân Tân Sửu năm 2021 (15/1/2021)
Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (12/1/2021)
Vĩnh Linh: Năm 2021 phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93 - 94% (11/1/2021)
Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Long (6/1/2021)
Mãi tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ (4/1/2021)
Triển khai nhiệm vụ văn hóa, thông tin năm 2021 (31/12/2020)
Vĩnh Linh một năm nổ lực vượt khó (28/12/2020)
Vĩnh Linh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (24/12/2020)
Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa (22/12/2020)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh