Thông-báo

NGHỊ QUYẾT: V/v bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2022

 


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 20/06/2022 10:29:05 SA

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Tổ giúp việc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền nứi giai đoạn 2021-2025

 

(18/8/2022)

THÔNG BÁO: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện, xây dựng dự thảo kế hoạch khung hướng tới kỷ niệm 70 năm Đặc khu Vĩnh Linh, 70 năm truyền thống Vĩnh Linh

 

(18/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 trực tuyến với địa phương

 

(18/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v bảo đảm an toàn về PCCC trong sử dụng điện tại cơ quan đơn vị, các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình

 

(17/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG

 

(16/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v thực hiện Kế hoạch số 48/KH-STTTT ngày 10/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về khảo sát hướng dẫn làm thục tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho ngư dân

 

(16/8/2022)

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội chợ Thương mại huyện Vĩnh Linh năm 2022

 

(16/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

(16/8/2022)

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2012-2025

 

(15/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh