Thông-báo

THÔNG BÁO: Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trinh đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 20/05/2022 3:30:14 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Tổ giúp việc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền nứi giai đoạn 2021-2025

 

(18/8/2022)

THÔNG BÁO: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện, xây dựng dự thảo kế hoạch khung hướng tới kỷ niệm 70 năm Đặc khu Vĩnh Linh, 70 năm truyền thống Vĩnh Linh

 

(18/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 trực tuyến với địa phương

 

(18/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v bảo đảm an toàn về PCCC trong sử dụng điện tại cơ quan đơn vị, các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình

 

(17/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG

 

(16/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v thực hiện Kế hoạch số 48/KH-STTTT ngày 10/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về khảo sát hướng dẫn làm thục tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho ngư dân

 

(16/8/2022)

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội chợ Thương mại huyện Vĩnh Linh năm 2022

 

(16/8/2022)

CÔNG VĂN: V/v tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

(16/8/2022)

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2012-2025

 

(15/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh