Thông-báo

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 17/11/2021 3:26:45 CH

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

CÔNG VĂN: V/v tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán

(26/1/2022)
THÔNG BÁO: Phân bổ số người làm việc và hợp đồng lao động năm 2022 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện (26/1/2022)
THÔNG BÁO: Công bố, công khai bổ sung chỉ tiêu chuyển mực đích sử dụng đất, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Linh (26/1/2022)

KẾ HOẠCH: Triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ngành Công nghiệp huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 

(25/1/2022)

CÔNG VĂN: V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

 

(25/1/2022)

KẾ HOẠCH: Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

 

(25/1/2022)

 

CÔNG VĂN: V/v thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022

 

(24/1/2022)

CHỈ THỊ: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn huyện Vĩnh Linh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 

(21/1/2022)

KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình cũng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

 

(21/1/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh