Thông-báo

CÔNG VĂN: V/v thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025

 


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/10/2021 2:07:45 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

CÔNG VĂN: V/v hướng dẫn rà soát, đánh giá thực hiện mực tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo cũ

 

(19/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH: V/v giải thể, tháo dỡ Chốt khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại âu thuyền Vịnh Mốc xã Kim Thạch

 

(19/10/2021)

 

CÔNG VĂN: V/v rà soát và đăng ký lộ trình xây dựng thôn đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025

 

(18/10/2021)

CÔNG VĂN: V/v tham mưu báo cáo kiểm điểm điều hành năm 2021 và đề xuất CTCT của tỉnh năm 2022

 

(18/10/2021)

CÔNG VĂN: V/v tổ chức triển khai đề án đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

 

(18/10/2021)

CÔNG ĐIỆN: Tập trung chỉ đạo ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp

 

(17/10/2021)

CÔNG VĂN: Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

(17/10/2021)

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

(15/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH: V/v giải thể, tháo dỡ Chốt khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Khê

 

(15/10/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh