Thông-báo

QUYẾT ĐỊNH: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 và tổ giúp việc huyện Vĩnh Linh

 


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 20/09/2021 4:32:58 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

QUYẾT ĐỊNH: V/v giải thể, tháo dỡ Chốt khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại âu thuyền Vịnh Mốc xã Kim Thạch

 

(19/10/2021)

 

CÔNG VĂN: V/v rà soát và đăng ký lộ trình xây dựng thôn đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025

 

(18/10/2021)

CÔNG VĂN: V/v tham mưu báo cáo kiểm điểm điều hành năm 2021 và đề xuất CTCT của tỉnh năm 2022

 

(18/10/2021)

CÔNG VĂN: V/v tổ chức triển khai đề án đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

 

(18/10/2021)

CÔNG ĐIỆN: Tập trung chỉ đạo ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp

 

(17/10/2021)

CÔNG VĂN: Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

(17/10/2021)

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

(15/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH: V/v giải thể, tháo dỡ Chốt khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Khê

 

(15/10/2021)

THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Linh

(15/10/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh