Thông-báo

THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện xã NTM kiểu mẫu năm 2020 cho xã Kim Thạch, xã Vĩnh Giang


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 20/11/2020 7:41:02 CH

1) Thông báo kết quả thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện xã NTM kiểu mẫu năm 2020 cho xã Kim Thạch, xã Vĩnh Giang của UBND huyện Vĩnh Linh

 

2) Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra xã NTM kiểu mẫu Kim Thạch

 

3) Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra xã NTM kiểu mẫu Vĩnh Giang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh triển khai vòng thi sơ khảo Hội thi sáng tạo kỷ thuật năm 2020-2021 (15/1/2021)
KẾ HOẠCH: Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, thị trấn (12/1/2021)
CÔNG KHAI: QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (11/1/2021)

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và nội dung ôn tập tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020

 

(8/1/2021)
THÔNG BÁO: V/v nộp hồ sơ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn (29/12/2020)
THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (29/12/2020)
KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (28/12/2020)

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

(22/12/2020)
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (23/11/2020)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh