Thời sự - Chính trị

Tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/06/2022 3:54:53 CH

Ngày 29/6/2022, huyện Vĩnh Linh tổ chức tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

 

Thực hiện Quyết định về việc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, huyện Vĩnh Linh đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, rà soát lập danh sách, tuyển dụng điều tra viên, thiết lập mạng lưới và tiến hành tổ chức Tổng điều tra  quy mô và nghiêm túc.

 

Cuộc Tổng điều tra được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tiến hành điều tra khối doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp và hiệp hội từ ngày 1/3/2021 và giai đoạn 2 tiến hành điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 1/7/2021.

 

Kết quả đã tiến hành điều tra và thực hiện kê khai trên trang thông tin điện tử Tổng điều tra và điều tra CAPI đối với 44 đơn vị hành chính, 67 đơn vị sự nghiệp và 9 hiệp hội, đạt tỷ lệ 100%; rà soát 422 đơn vị doanh nghiệp và thực hiện kê khai đối với 395 đơn vị đang hoạt động. 

 

Về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã thu thập thông tin, tiến hành phỏng vấn đối với 6.095 cơ sở, hoàn thành 100%; trong đó số cơ sở mẫu đã phỏng vấn là 239 cơ sở. Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại huyện Vĩnh Linh đã cung cấp những thông tin chính xác, đầy đủ theo yêu cầu góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình phát triển trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đồng thời đây là cơ sở để hoạch định những chủ chương, chính sách phát triển về kinh tế- xã hội trong những năm tiếp theo.

 

Nhân dịp này, Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị và UBND huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tích trong công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (18/8/2022)
Vĩnh Linh triển khai Chương trình chuyển đổi số (17/8/2022)
Kiểm tra công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ diễn tập PCLB-TKCN tại huyện Vĩnh Linh (14/8/2022)
Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn (12/8/2022)
Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB huyện (10/8/2022)
Vĩnh Linh đưa Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương Đảng vào thực tiễn (9/8/2022)
LĐLĐ huyện Vĩnh Linh: Triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn cấp cơ sở (5/8/2022)
Huyện Vĩnh Linh cần tạo ra khâu đột phá trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH (4/8/2022)
Triển khai Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ (3/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh