Thời sự - Chính trị

Vĩnh Linh triển khai thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 28/06/2022 10:24:42 SA

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ nay đến tháng 12/2022, huyện Vĩnh Linh sẽ triển khai làm điểm thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện.

 

Huyện Vĩnh Linh chọn thị trấn Cửa Tùng và xã Vĩnh Giang thành lập tại mỗi đơn vị 1 Tổ công nghệ số cấp xã; đồng thời mỗi đơn vị sẽ chọn 2 thôn, mỗi thôn thành lập 1 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn.

 

Từ tháng 8 đến 10/2022, huyện Vĩnh Linh phối hợp với 2 địa phương làm điểm tiến hành tổng hợp, đánh giá và xem xét tiếp tục nhân rộng thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thêm 3- 5 xã, thị trấn. Mỗi xã nhân rộng thêm 5- 10 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn.

 

Từ tháng 11 đến 12/2022, huyện Vĩnh Linh sẽ đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó phối hợp với Sở Thông tin- Truyền thông xây dựng phương án nhân rộng mô hình Tổ công nghệ số công đồng ra toàn huyện.

 

Mục đích của việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng là nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống xã hội, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (18/8/2022)
Vĩnh Linh triển khai Chương trình chuyển đổi số (17/8/2022)
Kiểm tra công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ diễn tập PCLB-TKCN tại huyện Vĩnh Linh (14/8/2022)
Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn (12/8/2022)
Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB huyện (10/8/2022)
Vĩnh Linh đưa Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương Đảng vào thực tiễn (9/8/2022)
LĐLĐ huyện Vĩnh Linh: Triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn cấp cơ sở (5/8/2022)
Huyện Vĩnh Linh cần tạo ra khâu đột phá trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH (4/8/2022)
Triển khai Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ (3/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh