Thời sự - Chính trị

Kết luận của BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh về phát triển KT-XH, xây dựng NTM 3 xã miền núi


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 24/11/2021 4:23:24 CH

Ngày 24/11/2021, Huyện ủy Vĩnh Linh ban hành Kết luận tại Hội nghị lần thứ 7, BCH Đảng bộ huyện khóa XIX về phát triển KT-XH, xây dựng NTM 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021-2025.

 

Xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

 

Mục tiêu, huyện Vĩnh Linh sẽ huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh tốc độ phát triển KT-XH; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; quan tâm hỗ trợ đất sản xuất, bảo vệ môi trường; nâng cao dân trí, đào tạo nghề; tạo sinh kế và giải quyết việc làm; giữ gìn và phát huy các bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp, nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, giảm khoảng cách chênh lệch với các vùng khác trong huyện, ổn định chính trị xã hội, giữ vững QP-AN. Phấn đấu năm 2021, xã Vĩnh Hà đạt chuẩn NTM; năm 2022-2023 xã Vĩnh Khê đạt chuẩn NTM; năm 2024 xã vĩnh Ô đạt chuẩn NTM.

 

Kết luận của BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai tổ chức thực hiện như: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhân thức của người dân; xây dựng cơ chế, chính sách và tập trung huy động nguồn lực; chú trọng phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chuyên đề năm 2022 (P3): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc (18/5/2022)
Tổ chức tọa đàm “81 màu hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước” (16/5/2022)
Tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự giai đoạn 2013-2020 (14/5/2022)
UBND huyện Vĩnh Linh họp phiên thường kỳ tháng 4/2022 (12/5/2022)
Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (12/5/2022)
Vĩnh Linh hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 (11/5/2022)
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang kiểm tra việc sử dụng đất trên tuyến cao tốc Bắc- Nam đi qua xã Vĩnh Hà (9/5/2022)
Chuyên đề năm 2022 (P2): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo (9/5/2022)
Triển khai thực hiện Tháng nhân đạo năm 2022 (9/5/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh