Thời sự - Chính trị

Vĩnh Linh triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/11/2021 10:08:00 SA

Ngày 22/11/2021, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.

 

 

Theo đó, nội dung Kế hoạch tập trung vào việc chỉ đạo hoàn thành 4 tiêu chí huyện NTM chưa đạt, gồm: tiêu chí Quy hoạch phấn đấu đến năm 2021, 2022 đạt chuẩn; tiêu chí Giao thông phấn đấu năm 2022 đạt chuẩn; tiêu chí Y tế- Văn hóa- Giáo dục phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn; tiêu chí Môi trường phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn.

 

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo duy trì nâng cao chất lượng 5 tiêu chí huyện NTM đã hoàn thành, gồm: Thủy lợi, Điện, Sản xuất, An ninh trật tự xã hội và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM.

 

Huyện Vĩnh Linh phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% xã đạt chuẩn NTM, với lộ trình Vĩnh Hà đạt chuẩn năm 2021, Vĩnh Khê đạt chuẩn năm 2022, 2023, Vĩnh Ô đạt chuẩn năm 2024.

 

Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2020 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

Huyện Vĩnh Linh dự kiến nhu cầu gần 207 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện, và gần 75 tỷ đồng hỗ trợ các xã chưa đạt chuẩn NTM, bao gồm nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, lồng ghép, huy động dân và nguồn khác.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chuyên đề năm 2022 (P3): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc (18/5/2022)
Tổ chức tọa đàm “81 màu hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước” (16/5/2022)
Tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự giai đoạn 2013-2020 (14/5/2022)
UBND huyện Vĩnh Linh họp phiên thường kỳ tháng 4/2022 (12/5/2022)
Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (12/5/2022)
Vĩnh Linh hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 (11/5/2022)
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang kiểm tra việc sử dụng đất trên tuyến cao tốc Bắc- Nam đi qua xã Vĩnh Hà (9/5/2022)
Chuyên đề năm 2022 (P2): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo (9/5/2022)
Triển khai thực hiện Tháng nhân đạo năm 2022 (9/5/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh