Thời sự - Chính trị

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 12/10/2021 7:49:07 SA

Ngày 11/10/2021, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức tiếp nhận điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCV Tỉnh ủy, BCV Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thông tin một số nội dung trọng tâm đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt các dự án lớn, trọng điểm quốc gia. Sớm nghiên cứu, xây dựng kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ "hậu Covid-19" bảo đảm đáp ứng yêu cầu vừa tiếp tục phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ổn định quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội…

 

Sau hội nghị, huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung tại Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

 

Nguyên Đồng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (18/8/2022)
Vĩnh Linh triển khai Chương trình chuyển đổi số (17/8/2022)
Kiểm tra công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ diễn tập PCLB-TKCN tại huyện Vĩnh Linh (14/8/2022)
Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn (12/8/2022)
Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB huyện (10/8/2022)
Vĩnh Linh đưa Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương Đảng vào thực tiễn (9/8/2022)
LĐLĐ huyện Vĩnh Linh: Triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn cấp cơ sở (5/8/2022)
Huyện Vĩnh Linh cần tạo ra khâu đột phá trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH (4/8/2022)
Triển khai Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ (3/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh