Thời sự - Chính trị

Kỷ niệm 75 năm Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên 6/1 (1946 - 2021)


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 04/01/2021 7:20:02 SA

Ngày 3-9-1945, chỉ một ngày sau khi khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị một trong sáu nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện ngay là “... tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để bầu ra Quốc hội. Quốc hội đó là cơ quan có quyền lực tối cao của nhân dân sẽ cử ra một chính phủ thật sự của toàn dân và ấn định cho nước Việt Nam một hiến pháp dân chủ”.

 

Người dân nô nức bỏ phiếu trong Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên​.

 

Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%. Nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài 16 năm, từ tháng 1-1946 đến tháng 5-1960. Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử tại Hà Nội đã trúng cử với số phiếu cao (98,4%).

 

Trong cả nước, cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành sôi nổi. Riêng các tỉnh phía Bắc, mặc dù phải đối phó với âm mưu phá hoại hết sức tinh vi và trắng trợn của kẻ thù, nhưng Tổng tuyển cử diễn ra an toàn. Ở các tỉnh phía Nam, nhân dân đi bỏ phiếu rất đông, bất chấp bom đạn của giặc Pháp. Nhiều nơi nhân dân phải đổi cả xương máu để thực hiện quyền tự do, dân chủ của mình... Tại Sài Gòn và Nam bộ, mặc dù thực dân Pháp đã tiến hành gây chiến, song nhân dân Sài Gòn - Gia Định và cả miền Nam đã bất chấp sự ngăn cấm của kẻ thù, thực hiện quyền công dân của mình để bầu ra Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Cả nước đã bầu được 333 đại biểu, trong đó, 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số.

 

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Quốc hội đã cử ra Chính phủ chính thức, ấn định cho Việt Nam một Hiến pháp dân chủ - Hiến pháp năm 1946.

 

Ý nghĩa của Tổng tuyển cử: Thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một quốc hội, một chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý đại diện nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại.

 

Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Quốc hội Việt Nam ra đời vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng trong tình hình nước nhà vừa tuyên bố độc lập. Quốc hội ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, đã hội tụ các đại biểu của cả ba miền Bắc - Trung - Nam, là ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước.

 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

 

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (16/1/2021)
Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 (15/1/2021)
Vĩnh Linh triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 (15/1/2021)
Vĩnh Linh: Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 14 du học sinh người Lào (14/1/2021)
9 tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (13/1/2021)
Vĩnh Linh thành lập BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh (7/1/2021)
Chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (5/1/2021)
Kỷ niệm 75 năm Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên 6/1 (1946 - 2021) (4/1/2021)
Vĩnh Linh tổ chức viếng NTLS nhân dịp đón năm mới 2021 (31/12/2020)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh