1. Văn phòng Huyện ủy Chức vụ Số điện thoại
Lê Thị Anh Chi Chánh văn phòng 0984.567.016
2. Ban Tổ chức    
Nguyễn Thanh Toàn Trưởng ban 0914.184.939
3. Ban Tuyên Giáo    
Nguyễn Đức Lý Trưởng ban 0915.002.917
4. Ban Dân Vận    
Vũ Văn Phong Trưởng ban 0948.591.678
5. Chủ nhiệm UBKT    
Lê Văn Minh Chủ nhiệm 0905.016.207

 

 

Copyright 2023 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh