Pháp luật - Đời sống

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/09/2022 2:24:39 CH

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022 với mục đích lan tỏa tinh thần thượng tôn của pháp luật trong xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm trong tháng 10 và tháng 11/2022 với các nội dung: tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, gắn với việc hưởng ứng Ngày Pháp luật với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản luật mới ban hành có hiệu lực thi hành trong năm 2021 và 2022; những vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, đất đai, xử lý vi phạm hành chính,…

 

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh, tôn vinh gương sáng trong việc xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần cũng cố niềm tin, và tạo sự đồng thuận trong xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022- 2027”.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn công tác bảo trợ xã hội (8/9/2022)
Ngăn chặn sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (8/9/2022)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022 (7/9/2022)
Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay vốn chính sách đối với học sinh, sinh viên (6/9/2022)
Hưởng ứng “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 (5/9/2022)
Vĩnh Linh có tổng dân số trên 88 nghìn người (4/9/2022)
Tập huấn ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho CTV năm 2022 (26/8/2022)
Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26/8/2022)
Tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (23/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh