Pháp luật - Đời sống

Hưởng ứng “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/09/2022 2:19:07 CH

Nhân “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh vừa có hướng dẫn Hội Khuyến học các xã, thị trấn; các Chi hội Khuyến học trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài trong các tầng lớp Nhân dân.

 

Nội dung tuyên truyền, các địa phương, đơn vị tập trung vào chủ đề khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quá trình xây dựng tổ chức và phát triển Hội Khuyến học Việt Nam nói chung, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh và Hội Khuyến học địa phương nói riêng; vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; kết quả các phong trào do Hội phát động; vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong việc phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; các hoạt động và gương sáng về khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện...

 

Các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với Đài phát thanh huyện tuyên truyền về ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam 2/10 và “Tháng Khuyến học”; các hoạt động và gương sáng về khuyến học-khuyến tài trên địa bàn huyện.

 

Các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua cuộc vận động xây dựng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập cấp xã” và mô hình “Công dân học tập”... Tuyên truyền trong các cơ quan, các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở giáo dục chính quy và không chính quy về vấn đề học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; phối hợp trao học bổng các loại, đỡ đầu dài hạn, tặng thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó hiếu học...

 

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn công tác bảo trợ xã hội (8/9/2022)
Ngăn chặn sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (8/9/2022)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022 (7/9/2022)
Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay vốn chính sách đối với học sinh, sinh viên (6/9/2022)
Hưởng ứng “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 (5/9/2022)
Vĩnh Linh có tổng dân số trên 88 nghìn người (4/9/2022)
Tập huấn ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho CTV năm 2022 (26/8/2022)
Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26/8/2022)
Tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (23/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh