Pháp luật - Đời sống

Tập huấn ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho CTV năm 2022


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 26/08/2022 10:06:24 SA

Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Quảng Trị và Ban Dân số & Phát triển 18 xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn ghi chép thông tin ban đầu, báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho đội ngũ cộng tác viên dân số.

 

 

Tham gia đợt tập huấn có 227 cộng tác viên Dân số của 18 xã, thị trấn chia làm 2 đợt: Đợt 1 do Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Quảng Trị làm báo cáo viên diễn ra từ ngày15-18/8/2022 tại 3 cụm với 8 xã, thị trấn tham gia gồm: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Bến Quan, Kim Thạch, Vĩnh Hòa, Hồ Xá, Vĩnh Tú.

 

Đợt 2 do Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh làm báo cáo viên diễn ra từ ngày 23-26/8/2022 tại 4 cụm với 10 xã, thị trấn tham gia gồm: Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thủy, Cửa Tùng, Vĩnh Giang, Hiền Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Trung Nam, Vĩnh Thái.

 

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức cơ bản về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới”; hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thống kê chuyên ngành dân số theo quy định của Trung ương; Thông tư 01/2022/TT-BYT "Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số"; hướng dẫn triển khai các chỉ tiêu và hệ thống biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số theo quy định.

 

 

Các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, thu thập thông tin và báo cáo thống kê chuyên ngành, hoạt động về công tác dân số và phát triển cho đội ngũ cộng tác viên dân số của huyện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược dân số trên địa bàn huyện đã đề ra.

 

                                                                                        Ngô Thị Tố Nga

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn công tác bảo trợ xã hội (8/9/2022)
Ngăn chặn sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (8/9/2022)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022 (7/9/2022)
Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay vốn chính sách đối với học sinh, sinh viên (6/9/2022)
Hưởng ứng “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 (5/9/2022)
Vĩnh Linh có tổng dân số trên 88 nghìn người (4/9/2022)
Tập huấn ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho CTV năm 2022 (26/8/2022)
Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26/8/2022)
Tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (23/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh