Pháp luật - Đời sống

Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 26/08/2022 7:37:58 SA

Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn còn ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Là cơ quan quản lý nguồn thu nội địa trên địa bàn hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh xác định nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt lãnh đạo hai huyện về chỉ đạo công tác quản lý thuế, triển khai kịp thời các biện pháp nhằm bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực Vĩnh LinhGio Linh giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế - Ảnh: TB

 

Nhằm giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh và Gio Linh đã tiếp tục thực hiện triệt để, kịp thời các chính sách của Quốc hội, Chính phủ về giải pháp hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của COVID- 19 và các chính sách tài khóa hỗ trợ DN, NNT đã ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn của hai huyện. Chi cục Thuế đã tập trung rà soát, củng cố nguồn thu trên từng địa bàn 30 xã và 5 thị trấn của hai huyện.

 

Theo đó cán bộ quản lý địa bàn phải nắm chắc từng khoản thu, sắc thuế nhằm bù đắp các nguồn thu cố định bị thiếu hụt để tham mưu chính xác UBND các huyện giao dự toán thu thuế đến các xã, thị trấn.

 

Siết chặt công tác quản lý, cấp mã số thuế, kê khai thuế, theo dõi chặt chẽ biến động của DN, hộ sản xuất, kinh doanh (SXKD) hoạt động nhưng không đăng ký thuế để đưa vào quản lý kê khai thuế.

 

7 tháng đầu năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế đã cấp 2.822 mã số thuế cho hộ kinh doanh và cá nhân làm công ăn lương. Tỉ lệ số tờ khai đã nộp so với tổng tờ khai phải nộp đạt 100%. Tỉ lệ số tờ khai đã nộp đúng hạn đạt 96,6%, xử lý nghiêm, đúng luật số tờ khai nộp chậm số tiền thu về cho ngân sách.

 

Chi cục Thuế đã tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở NNT, kết quả truy thu thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 349 triệu đồng. Đến nay tổng số thuế nợ là 55.141 triệu đồng, trong đó nợ có khả năng thu được là 50.319 triệu đồng, do ảnh hưởng dịch bệnh nên số nợ không có khả năng thu là 4.822 triệu đồng, chủ yếu ở các DN, hộ bỏ kinh doanh và DN tuyên bố phá sản, giải thể.

 

Chi cục Thuế đã phân tích đánh giá các khoản nợ đọng chính xác, các yếu tố rủi ro của NNT để có nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ, tăng cường phối hợp với các cơ quan như Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại.

 

Đến ngày 31/7, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh đã thực hiện 89 lượt thông báo, quyết định thực hiện các biện pháp cưỡng chế về hóa đơn, cưỡng chế tài khoản ngân hàng và các tổ chức tín dụng đến DN, hộ kinh doanh; phối hợp đăng trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế, phát trên đài truyền thanh của hai huyện.

 

Tham mưu UBND hai huyện ban hành, triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước, kiện toàn ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong quản lý thuế hộ và khai thác nguồn thu nội địa.

 

Tăng cường phối hợp với các phòng chức năng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế, các ban, ngành của huyện để nắm bắt và cung cấp thông tin về tình hình chuyển nhượng bất động sản, xây dựng cơ bản tư nhân, nên đã thu vào cho ngân sách các khoản liên quan đến đất 32.481 triệu đồng, đạt 590,5% dự toán.

 

Thu thuế thu nhập cá nhân 26.946 triệu đồng, đạt 427,7% dự toán. Thuế ngoài quốc doanh là một sắc thuế chủ yếu và rất khó quản lý, nhưng nhờ công tác tuyên truyền đến tận hộ, sự phối hợp tích cực của các ngành chức năng nên số thu lĩnh vực này là 42.263 triệu đồng, đạt 89% dự toán năm 2022.

 

Chi cục Thuế luôn đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính, tăng cường và nâng cao chất lượng hỗ trợ NNT trong việc khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Phối hợp với hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn đẩy mạnh việc xác định về giá tính thuế đối với hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo giá thực tế trên thị trường làm cơ sở tính thu các khoản thuế, lệ phí phát sinh.

 

Chi cục Thuế luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và phối hợp tốt với các ngành về thực hiện triển khai hóa đơn điện tử. Tổng kết triển khai thực hiện hóa đơn điện tử đến ngày 11/5/2022, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh đoạt giải Nhất theo chỉ tiêu phát động thi đua của Cục Thuế tỉnh. Đến nay trên địa bàn 2 huyện đã có 612 DN và hộ SXKD thực hiện hóa đơn điện tử, tỉ lệ đạt 100%.

 

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Cục Thuế tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương 2 huyện, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quản lý của Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh đạt kết quả đáng ghi nhận.

 

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/7/2022 là gần 300 tỉ đồng, đạt 137,80% dự toán năm, bằng 152% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu trừ đất đạt 146,% dự toán năm 2022. Trong đó các khoản thu trước bạ, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, thu khác ngân sách đều vượt dự toán cả năm 2022.

 

Những tháng cuối năm, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Chú trọng công tác kiểm tra thuế, phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp gian lận, man khai trốn thuế.

 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách miễn, giảm thuế cho NNT theo các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và một số chính sách khác. Tăng cường triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho NNT; hỗ trợ NNT gặp khó khăn do bị ảnh hưởng COVID-19, giúp DN và hộ kinh doanh nhanh chóng phục hồi, phát triển SXKD, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách nhà nước.

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Nguyễn Trí Bật (Nguồn: http://baoquangtri.vn/Kinh-te/modid/419/ItemID/169856/title/Chi-cuc-Thue-khu-vuc-Vinh-Linh--Gio-Linh-no-luc-phan-dau-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn công tác bảo trợ xã hội (8/9/2022)
Ngăn chặn sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (8/9/2022)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022 (7/9/2022)
Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay vốn chính sách đối với học sinh, sinh viên (6/9/2022)
Hưởng ứng “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 (5/9/2022)
Vĩnh Linh có tổng dân số trên 88 nghìn người (4/9/2022)
Tập huấn ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho CTV năm 2022 (26/8/2022)
Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26/8/2022)
Tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (23/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh