Pháp luật - Đời sống

Tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/08/2022 4:16:20 CH

Ngày 23/8/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

 

Đến nay, toàn huyện có trên 2.200 cơ sở thuộc diện ký cam kết SXKD thực phẩm an toàn, trong đó đã ký cam kết là 2.132 cơ sở, đạt 96,6%. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên địa bàn huyện chưa thật sự quyết liệt, vẫn còn bỏ sót đối tượng, tỷ lệ cơ sở được kiểm tra nội dung đã cam kết chưa cao.

 

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn về thực hành SXKD thực phẩm an toàn và tổ chức cho các cơ sở SXKD nông lâm thủy sản ký bản cam kết SXKD thực phẩm an toàn.

 

Phòng NN&PTNT tăng cường kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở SXKD doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương những cơ sở không chấp hành.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn công tác bảo trợ xã hội (8/9/2022)
Ngăn chặn sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (8/9/2022)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022 (7/9/2022)
Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay vốn chính sách đối với học sinh, sinh viên (6/9/2022)
Hưởng ứng “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 (5/9/2022)
Vĩnh Linh có tổng dân số trên 88 nghìn người (4/9/2022)
Tập huấn ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho CTV năm 2022 (26/8/2022)
Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26/8/2022)
Tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (23/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh