Pháp luật - Đời sống

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 17/08/2022 2:43:42 CH

Ngày 15/8/2022, Huyện ủy Vĩnh Linh có Công văn gửi Thường trực HĐND, UBND, UBMT huyện; các phòng ban; đoàn thể chính trị- xã hội, Đảng bộ CQCQ huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cơ quan hành chính nhà nước phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp trong quản lý Nhà nước; chú trọng thực hiện chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân chủ hóa công khai niêm yết Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm cho Nhân dân có điều kiện tiếp cận và giám sát việc thực hiện và chấp hành các quy định của Trung ương đối với cán bộ, đảng viên.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn công tác bảo trợ xã hội (8/9/2022)
Ngăn chặn sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (8/9/2022)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022 (7/9/2022)
Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay vốn chính sách đối với học sinh, sinh viên (6/9/2022)
Hưởng ứng “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 (5/9/2022)
Vĩnh Linh có tổng dân số trên 88 nghìn người (4/9/2022)
Tập huấn ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho CTV năm 2022 (26/8/2022)
Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26/8/2022)
Tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (23/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh