Pháp luật - Đời sống

Vĩnh Linh: Triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 17/01/2022 7:51:13 SA

Ngày 14/1/2022, UBND huyện Vĩnh Linh triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 với yêu cầu phải đảm bảo mục tiêu chung là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

 

UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện rộng khắp, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tiết kiện, chú trọng đến hiệu quả của công tác tuyên truyền.

 

Đồng thời gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, khơi dậy ý thức, trách nhiệm tự nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương, đơn vị.

 

* Xem chi tiết Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại đây!

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quảng Trị hỗ trợ đẩy nhanh dự án dệt may cho Công ty Scavi Huế tại Vĩnh Linh (18/5/2022)
Phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất (17/5/2022)
Giám sát công tác giải phóng mặt bằng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh (13/5/2022)
Trường Mầm non Sơn Ca tổ chức hoạt động “Bé tìm hiểu Luật Giao thông” (13/5/2022)
Vĩnh Linh thăm chiến sỹ mới (12/5/2022)
Để Tháng Công nhân thiết thực vì người lao động (12/5/2022)
Chăm lo nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (10/5/2022)
Đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản (10/5/2022)
Vĩnh Linh nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang (10/5/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh