Pháp luật - Đời sống

Hội CCB huyện Vĩnh Linh tổ chức bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác Hội


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/01/2022 9:43:35 SA

Ngày 14/1/2022, Hội CCB huyện Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 cho gần 190 cán bộ Ban Chấp hành Hội CCB cơ sở thuộc 18 Hội xã, thị trấn.

 

 

Trong thời gian một ngày, lớp bồi dưỡng tập trung quán triệt các nội dung về: Chỉ thị số 02-CT/TW của Trung ương, Chỉ thị số 06-CT/TU của Tỉnh ủy về Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 hướng tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam; thống nhất các biểu mẫu báo cáo sau Đại hội nhiệm kỳ; công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội; thống nhất trang phục, tang lễ CCB; hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017-2022, công tác quản lý vốn vay và kế hoạch thi tìm hiểu Đại hội CCB các cấp.

 

Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn được tiếp thu một số nội dung về những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Đảng.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tổ chức các phong trào, hoạt động của Hội, tổ chức thành công Đại hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội CCB huyện Vĩnh Linh dự kiến diễn ra vào Quý 2 năm 2022.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh