Pháp luật - Đời sống

Vĩnh Linh có trên 5.700 đối tượng cần được hỗ trợ, giúp đỡ của công tác xã hội


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/11/2021 2:03:55 CH

Huyện Vĩnh Linh hiện có hơn 5.700 đối tượng cần được hỗ trợ, giúp đỡ của công tác xã hội. Trong đó, có 30 trẻ em dưới 16 tuổi không nguồn nuôi dưỡng, 400 người đơn thân nghèo đang nuôi con, gần 2.340 người cao tuổi, hơn 2.700 người khuyết tật; 220 trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 20 người nhiễm HIV thuộc diện hộ nghèo.

 

 

Để giúp các nhóm đối tượng này vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập công đồng, vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch về phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025.

 

Mục tiêu là đẩy mạnh công tác xã hội tại các ngành, các cấp, các hội đoàn thể phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của huyện theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

 

Để thực hiện hiệu quả công tác xã hội giai đoạn 2021-2025, huyện Vĩnh Linh tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là: tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân về công tác xã hội; phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh