Pháp luật - Đời sống

Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 06/09/2021 3:32:07 CH

Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch số 02-KH/BDV ngày 30/8/2021 về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

 

Để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện, Ban Dân vận Huyện ủy yêu cầu hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tích cực tham mưu cấp ủy kế hoạch phối hợp, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Huyện ủy liên quan đến lĩnh vực công tác dân vận trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, công an, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn dân về hiểm họa, vấn nạn, tội phạm và tệ nạn ma túy.

 

Đồng thời tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, huyện; chăm lo đời sống, sản xuất cho nhân dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp dân, đối thoại và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tổ chức, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong phát động, triển khai phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện.

 

Các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy”. Các phong trào cần hướng đến xây dựng cơ sở, địa bàn không có ma túy; phát hiện, biểu dương, tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả lan tỏa sâu rộng đến từng cơ sở trong cộng đồng dân cư, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức, nuôi dưỡng và chỉ đạo phong trào, đảm bảo thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức.

 

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả các bên liên quan trong phối hợp giữa Khối dân vận Đảng ủy với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã, thị trấn, Đồn Biên phòng Cửu Tùng cùng các lực lượng liên quan trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Nêu cao vai trò, trách nhiệm nòng cốt trong xây dựng, phát động phong trào; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ sở, địa phương và toàn xã hội cùng chung tay phòng ngừa, lên án, phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác, xử lý, đấu tranh, trấn áp kịp thời tội phạm và tệ nạn ma túy.

 

Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối dân vận các xã, thị trấn; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, sát dân, nắm, dự báo đúng tình hình, tâm trạng của nhân dân, tình hình tội phạm và tệ nạn sử dụng ma túy trên địa bàn để phản ánh, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời. Lấy khối dân vận làm trung tâm phát động và tuyên truyền, vận động mỗi một người dân tích cực tham gia phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở trong cộng đồng của mỗi địa bàn dân cư.

 

Bên cạnh đó, các xã miền núi tiếp tục phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nêu cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lôi kéo, xúi dục mua bán, sử dụng ma túy; chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo tuyền truyền, kích động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân gây mất ANCT, TTATXH trên địa bàn.

 

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững (19/10/2021)
Vĩnh Linh phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (18/10/2021)
Gia tăng số vụ và tội phạm liên quan đến ma túy (18/10/2021)
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Linh (15/10/2021)
Infographic: Những nội dung chính Nghị quyết 128 (14/10/2021)
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (14/10/2021)
Tổ chức Global Civic Sharing tài trợ dự án chăn nuôi bò sinh sản cho người khuyết tật, nạn nhân da cam tại huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (13/10/2021)
UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh trực báo cơ sở quý III/2021 (13/10/2021)
Công điện của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh: Triển khai ứng phó với bão số 8 và mưa lũ trên địa bàn (12/10/2021)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh