Pháp luật - Đời sống

Vĩnh Linh: Tăng cường công tác tiếp công dân


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/04/2021 9:57:13 SA

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành trên địa bàn huyện Vĩnh Linh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc trên tất cả các mặt công tác.

 

Trong Quý 1/2021, UBND huyện Vĩnh Linh đã tiếp 16 người/16 lượt/16 vụ. Trong đó, tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp dân: 5 người/5 lượt/5 vụ; Chủ tịch UBND huyện tiếp 11người/11 lượt/11 vụ. Bên cạnh đó đã tiếp nhận, phân loại 28 đơn/28 vụ khiểu nại, tố cáo. Trong đó có 6 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Các lượt công dân đến khiếu nại và phản ánh, kiến nghị có nội dung chủ yếu ở  lĩnh vực: đất đai, chính sách và một số nội dung khác liên quan đến lợi ích của công dân.

 

Sau khi nghe các kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến của Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan, Chủ tịch UBND huyện đã trả lời trực tiếp một số nội dung tại buổi trực tiếp công dân và có công văn hướng dẫn, trả lời cho công dân được rõ các vấn đề đang quan tâm.

 

Để nâng cáo hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC nói riêng cho cán bộ, nhân dân; tăng cường vai trò hòa giải cơ sở trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư KNTC gửi đến nhiều nơi, vượt cấp; xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về KNTC theo quy định.

 

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt luôn duy trì nề nếp công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định... Qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh