Hoạt động kinh tế, đầu tư

Vĩnh Linh có 67 HTX hoạt động hiệu quả


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/12/2019 1:52:11 CH

Kể từ khi chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện Vĩnh Linh ngày càng đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.

 

Hiện nay, toàn huyện có 67 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Trong đó có 58 HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp; 1 HTX Vận tải; 3 HTX Nuôi trồng Thủy sản, 2 HTX Chăn nuôi; 2 HTX trồng cây ăn quả; 1 HTX dịch vụ may mặc.

 

Các HTX đã có những thay đổi cơ bản về phương thức hoạt động đến việc thực hiện các cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giải quyết công ăn việc làm cho xã viên. Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, cung ứng giống cây con, vật tư, nguyên liệu vào sản xuất đã đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung. Chính nhờ vậy, lợi nhuận bình quân hàng năm của mỗi HTX ngày càng tăng, đạt mức 200 triệu đồng, thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động cũng đạt khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

 

Tuy nhiên việc phát triển các HTX nông nghiệp ở Vĩnh Linh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Nội dung hoạt động nghèo nàn, phạm vi bó hẹp. Các mô hình HTX theo Luật HTX năm 2012 hướng tới việc liên doanh, liên kết, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn nhiều hạn chế.

 

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh sẽ tiến hành rà soát, phân loại, nắm rõ tình hình hoạt động của các HTX để có kế hoạch, biện pháp củng cố, sắp xếp hoạt động của các HTX hợp lý và hiệu quả hơn; tiếp tục xây dựng các mô hình hợp tác mới, nhân rộng mô hình hoạt động của các HTX tiên tiến… Mặt khác, các HTX cũng phải biết khơi dậy các nguồn lực từ nội bộ, liên kết với các đối tác kinh doanh đa dạng để mở rộng hoạt động; gắn thu nhập với năng suất và hiệu quả lao động, giải quyết hài hòa lợi ích giữa HTX và xã viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh