Hoạt động kinh tế, đầu tư

Vĩnh Linh: Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 59%


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 02/12/2019 10:40:57 SA

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác lao động và việc làm, trong năm 2019, huyện Vĩnh Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề cho người lao động. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ tay nghề, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nhập cho người dân.

 

Ngay từ đầu năm, huyện Vĩnh Linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho lao động gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX và các cơ quan, đơn vị tiến hành điều tra nhu cầu học nghề và xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động, nhất là các lao động vùng nông thôn.

 

Toàn huyện đã mở thêm được 40 lớp dạy nghề, trong đó có 4 lớp nghề phi nông nghiệp và nhiều đợt tập huấn, chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở. Trong năm, đã có 1.750 lao động được tạo việc làm mới; đặc biệt tỷ lệ lao động qua đã đào tạo đạt 59% vượt kế hoạch đề ra 3,5%, trong đó tỷ lệ đào tạo nghề đạt 48%, tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%.

 

Với mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60% trong năm 2020, thời gian tới huyện Vĩnh Linh sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận, lựa chọn và tham gia học nghề theo nhu cầu. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, xã hội hóa công tác đào tạo nghề; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm cho người lao động sau học nghề; gắn công tác đào tạo với hỗ trợ sản xuất đối với các lao động nông thôn.

 

Phương Nga

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh