Hoạt động kinh tế, đầu tư

Vĩnh Linh triển khai vòng thi sơ khảo Hội thi sáng tạo kỷ thuật năm 2020-2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/01/2021 4:23:19 CH

Ngày 15/1/2021, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai vòng thi sơ khảo Hội thi sáng tạo kỷ thuật trên địa bàn huyện, tham gia Hội thi sáng tạo kỷ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020-2021).

 

Triển khai Hội thi sáng tạo kỷ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020-2021).

 

Thời gian tổ chức vòng thi sơ khảo tại huyện Vĩnh Linh từ tháng 1 - 5/2021, bao gồm các hoạt động: thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký sơ khảo; tuyên truyền, phát động cuộc thi ở cơ sở; tập hợp các giải pháp tham gia hội thi; tiến hành sơ khảo cấp huyện và gửi hồ sơ tham gia hội thi cấp tỉnh.

 

Đối tượng dự thi gồm các tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt thành phần, dân tộc, nghề nghiệp; có các công trình, đề tài, giải pháp KHKT là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng KHCN trong hoạt động KT-XH được tạo ra và áp dụng tại tỉnh và huyện Vĩnh Linh từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền tham dự sơ khảo.

 

Lưu ý, những công trình, đề tài, giải pháp tại các Hội thi sáng tạo KHCN, Hội thi sáng tạo kỷ thuật từ cấp tỉnh trở lên đã đạt giải thì không được tham gia hội thi này.

 

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, Xây dựng và Giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng nông thôn mới; Y dược; Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

 

UBND huyện Vĩnh Linh giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phát động tham gia hội thi; phối hợp, chỉ đạo và triển khai kế hoạch sâu rộng đến các tổ chức và người dân trên địa bàn. Phấn đấu mỗi địa phương có tối thiểu từ 1 - 2 đề tài, giải pháp tham gia hội thi.

 

* Xem chi tiết Kế hoạch 17/KH-UBND của UBND huyện Vĩnh Linh tại đây.

 

* Xem chi tiết Kế hoạch 90/KH-BTCHT của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỷ thuật tỉnh Quảng Trị tại đây.

 

* Xem chi tiết Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021) tại đây.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Tiến hành Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ ngày 1/3 (4/3/2021)
Chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 (3/3/2021)
Tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 (24/2/2021)
Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới (23/2/2021)
Vĩnh Linh kiểm tra sản xuất Đông Xuân 2020-2021 (18/2/2021)
Vĩnh Linh: Phát động Tết trồng cây năm 2021 (17/2/2021)
Vĩnh Linh: Tập trung phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người (9/2/2021)
Vĩnh Linh với khát vọng huyện nông thôn mới (3/2/2021)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về một số giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 (2/2/2021)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh