Hoạt động kinh tế, đầu tư

794 triệu đồng hỗ trợ công tác khuyến công


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/01/2021 3:41:50 CH

Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2020 hoạt động khuyến công trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Xác định nhu cầu cần nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình khuyến công để đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn là rất lớn, trong năm, chương trình khuyến công hỗ trợ 19 cơ sở sản xuất, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, gia công cơ khí, xây dựng, chế biến nông lâm, thủy sản… với tổng kinh phí 794 triệu đồng.

 

Trong đó, có 1 đơn vị được hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn vốn khuyến công quốc gia; 4 đơn vị nhận hỗ trợ 245 triệu đồng từ nguồn khuyến công tỉnh và 14 đơn vị được nhận tổng 349 triệu đồng từ nguồn khuyến công cấp huyện. Theo đánh giá, các cơ sở được hỗ trợ hoạt động hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giảm lao động thủ công, hạn chế ô nhiễm môi trường.

 

Trong điều kiện nền sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện còn nhỏ bé, do đó hoạt động khuyến công giai đoạn tiếp theo được Vĩnh Linh xác định tập trung các nội dung khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất điển hình, đào tạo lao động, xây dựng nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu... Đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ sở, các doanh nghiệp phát triển kinh doanh.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh