Hoạt động các xã, thị trấn

Huy động trên 172,5 tỉ đồng đồng xây dựng NTM


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 16/12/2019 7:26:54 SA

Năm 2019, huyện Vĩnh Linh đã huy động tổng nguồn vốn trên 172,5 tỉ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, có gần 140 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương, vốn lồng ghép, vốn tín dụng và vốn doanh nghiệp thì và hơn 32,5 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân.

 

Với nguồn vốn này, huyện Vĩnh Linh đã tập trung chỉ đạo, bố trí triển khai thực hiện có hiệu quả việc nâng cao số lượng, chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí khó thực hiện, đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng. Một số công trình lớn được đầu tư trên địa bàn huyện trong năm gồm: Đường Nam - Trung - Thái (7,7 tỉ); Đường giao thông thôn Tân Thủy xã Vĩnh Thủy (19,6 tỉ); cầu Cửa Khai xã Vĩnh Chấp (4,5 tỉ); Nâng cấp hệ thống đường giao thông liên thôn xã Vĩnh Chấp (7,2 tỉ đồng); Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Trung (5 tỉ đồng).

 

Xã Vĩnh Trung làm đường bê tông.

 

Cùng với đó, huyện đặc biệt quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thích đáng 4 xã vùng khó chưa đạt chuẩn; tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thúc đẩy phát triển KT- XH, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân...

 

Nhờ vậy, các địa phương trong huyện đã có thêm điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững. Đến nay, mức đạt tiêu chí NTM bình quân/xã của huyện đạt 17,7; số xã đạt 19 tiêu chí đã có quyết định công nhận gồm 15 xã; 3 xã miền núi đạt mức bình quân 12 tiêu chí/xã.

 

Nguyễn Trang - Hoàng An

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Triển vọng phát triển cây tràm năm gân ở Vĩnh Linh (18/8/2022)
Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại xã Vĩnh Khê (17/8/2022)
Quan tâm xây dựng thôn đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu (15/8/2022)
Quan tâm xây dựng thôn đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu (15/8/2022)
Vĩnh Lâm: 45 hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế (12/8/2022)
Mô hình dây thìa canh và đậu đen xanh lòng hữu cơ trên đất nông nghiệp Vĩnh Linh phát triển tích cực (9/8/2022)
Triển khai giai đoạn 2 về tăng cường chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số (8/8/2022)
Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh tại xã Vĩnh Sơn (8/8/2022)
Phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản những tháng cuối năm đạt 1.800 tấn (8/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh