Hoạt động các xã, thị trấn

Quan tâm xây dựng thôn đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/08/2022 7:33:05 SA

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh có 4 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và có 36 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Trong đó, 4 thôn đăng ký đạt chuẩn NTM là Khe Cát, Xung Phong thuộc xã Vĩnh Khê và thôn Lền, Xóm Mới xã Vĩnh Ô. 36 thôn đăng ký đạt NTM kiểu mẫu, có Kim Thạch đăng ký số lượng nhiều nhất với 11 thôn; kế tiếp xã Vĩnh Giang, Vĩnh Long đăng ký 4 thôn; Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái đăng ký 3 thôn; Vĩnh Thái 3 thôn; Kim Thạch 11 thôn; các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Trung Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Tú đều đăng ký 2 thôn và Hiền Thành đăng ký 1 thôn.

 

Để thực hiện mục tiêu này, huyện Vĩnh Linh yêu cầu BCĐ xây dựng NTM các xã chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng thôn NTM và NTM kiểu mẫu theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ; Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân. Ưu tiên nguồn lực để 4 thôn ở 2 xã miền núi đạt chuẩn theo kế hoạch.

 

Đối với các thôn xây dựng NTM kiểu mẫu, quyết tâm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đồng thời tranh thủ tốt mọi nguồn lực xã hội, có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị để thực hiện các giải pháp theo đúng lộ trình đề ra.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân người có công (7/9/2022)
Chú trọng xây dựng tổ chức Hội Khuyến học (7/9/2022)
Tích cực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng nông thôn (6/9/2022)
Vĩnh Long: Tổ chức Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi (31/8/2022)
Vĩnh Thái: Ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em” (31/8/2022)
Huy động sức mạnh toàn dân trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự (30/8/2022)
Hồ Xá: Tổ chức Ngày hội khuyến học, khuyến tài và tiếp sức đến trường năm học 2022-2023 (29/8/2022)
Vĩnh Hòa: Ra mắt CLB dân ca Bài chòi thôn Đơn Duệ (29/8/2022)
Khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh nghèo tại xã Vĩnh Ô (26/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh