Hoạt động các xã, thị trấn

Vĩnh Ô: Hỗ trợ xây dựng 10 nhà ở nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 25/02/2021 9:58:23 SA

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng 31 nhà ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai thuộc địa bàn 3 huyện Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh.

 

 

Trong đó, huyện Gio Linh 11 hộ tập trung 2 xã Linh Trường, Gio Hải;  Cam Lộ 10 hộ ở 3 xã Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Thành; huyện Vĩnh Linh 10 hộ tại xã Vĩnh Ô. Tổng dự toán xây dựng công trình gần 4,6 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp từ nhà tài trợ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và ngân sách tỉnh.

 

Thời gian thực hiện hoàn thành công trình trước 24/5/2021. Qua đó, nhanh chóng đảm bảo về nhà ở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, góp phần ổn định đời sống dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh