Hoạt động các xã, thị trấn

Tạo động lực phát triển từ phong trào thi đua yêu nước ở Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/02/2021 2:51:29 CH

Xác định thi đua yêu nước là động lực phát triển, đổi mới và thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh, cụ thể hóa các phong trào thi đua sát với từng nhiệm vụ chính trị. Từ đó phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, tạo khí thế mới, sức mạnh tổng hợp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện Vĩnh Linh vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

 

 

Phong trào thi đua yêu nước ở huyện Vĩnh Linh được thực hiện nhất quán với quan điểm chỉ đạo: Phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành trực tiếp của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của hội đồng thi đua, khen thưởng và sự phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận, các đoàn thể. Trách nhiệm mọi cấp, ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng. Trước hết, huyện Vĩnh Linh thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

 

Huyện chỉ đạo, giám sát nhiệm vụ “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh” với những tiêu chuẩn cụ thể trên cơ sở bình xét, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức được kiện toàn, củng cố. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được tăng cường, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng nâng cao. Phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”, “Người cán bộ công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu” gắn với sự sắp xếp, tổ chức biên chế, cải cách hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “Tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mỗi cán bộ, công chức đều ý thức trau dồi, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đảm trách công tác, nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Năm 2020, 38 tổ chức cơ sở đảng thuộc huyện Vĩnh Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 90%; trên 90% tổ chức chính quyền cấp cơ sở đạt vững mạnh và khá.

 

Mặt trận và các đoàn thể huyện Vĩnh Linh chủ động vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời kết hợp với các phòng, ban, ngành thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong từng đơn vị, địa phương với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Nhiều phong trào thi đua do Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể phát động mạnh mẽ, phát triển sâu rộng đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, động viên tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đoàn kết của cán bộ và Nhân dân trong toàn huyện. Điển hình có phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi cao gương sáng”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Mái ấm công đoàn”, “Sản xuất kinh doanh, dịch vụ giỏi”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Quyết thắng”, “ Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

 

Đặc biệt, 2 phong trào thi đua trọng tâm gồm: “Xây dựng nông thôn mới” và “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” nhận được sự đồng tình, chung sức của mọi tầng lớp nhân dân. Năm 2020, huyện Vĩnh Linh huy động khoảng 172,3 tỉ đồng từ các nguồn lực đầu tư vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trên 30 tỉ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, các địa phương, đơn vị trong huyện đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá. Phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với những cuộc vận động lớn. Nội dung thi đua sát với nhiệm vụ chính trị đã tạo ra những chuyển biến mới, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi. Từ các phong trào thi đua yêu nước xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình trong sản xuất, học tập và công tác, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới trên quê hương Vĩnh Linh. Tiềm lực quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân địa phương vững chắc, kinh tế- xã hội phát triển bền vững. Đến nay, Vĩnh Linh có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỉ trọng nônglâm- ngư nghiệp, tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp- xây dựng và thương mại dịch vụ. Cơ sở hạ tầng đồng bộ. Bộ mặt nông thôn khắp các địa phương khởi sắc từng ngày. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt với thu nhập năm 2020 đạt khoảng 51 triệu đồng/ người. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020 ở mức dưới 3%. Riêng tỉ lệ hộ nghèo 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giảm trung bình 6,26%. Toàn huyện có 146/149 làng, bản được công nhận văn hoá; sau sáp nhập 107/113 cơ quan, đơn vị được công nhận văn hóa.

 

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước đi sâu vào các lĩnh vực. Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước nhằm tăng cường nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp đối với công tác chỉ đạo phong trào thi đua là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Kịp thời kiểm tra, đánh giá, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng để khích lệ và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Coi trọng phát triển nguồn quỹ thi đua khen thưởng. Làm tốt công tác xây dựng nội dung, phát động, ký kết giao ước thi đua nhằm phát huy tối đa các nguồn lực thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, đơn vị. Từ đó góp sức cùng huyện đẩy mạnh thi đua, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới ”.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh