Năm 2019 tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,52%


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 04/12/2019 7:53:43 SA

Những năm qua, công tác CCHC ở huyện Vĩnh Linh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều đổi mới; quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết thủ tục nhanh hơn; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.

 

Năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn có số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,52%. Không có ý kiến phản ánh về thái độ, tinh thần phục vụ. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính địa phương thông qua phần mềm Dân chấm điểm M.Score luôn ở mức 8,5 điểm trở lên.

 

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức; cải cách thủ tục hành chính; đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị tại các Bộ phận một cửa điện tử, một cửa liên thông... Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện Vĩnh Linh trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức, viên chức năm 2021 (11/3/2021)
Lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (3/3/2021)
Vĩnh Linh: Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC năm 2021 (2/3/2021)
Vĩnh Linh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (7/2/2021)
Vĩnh Linh công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2020 (26/1/2021)
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh