Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 22/06/2022 2:05:53 CH

Ngày 22/6/2022, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

 

 

Mục đích lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức ở huyện Vĩnh Linh nâng cao kỹ năng giao tiếp, xây dựng tính chuyên nghiệp trong văn hóa công sở, tạo lòng tin của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Từ đó góp phần xây dựng môi trường công sở thân thiện, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và yêu cầu hội nhập.

 

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI (10/8/2022)
Rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022 (22/7/2022)
Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 (22/6/2022)
Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022 (22/6/2022)
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (7/6/2022)
Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử (21/5/2022)
Tăng cường công tác cải cách hành chính (20/5/2022)
Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (18/4/2022)
Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai (14/4/2022)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh