Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 07/06/2022 10:33:11 SA

Qua rà soát, hiện nay tại huyện Vĩnh Linh có 178 hồ sơ trễ hẹn đối với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và 1.738 hồ sơ trễ hẹn ở Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh- Gio Linh. Trong đó, phần lớn các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai.

 

 

Trước tình hình này, ngày 6/6/2022, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản gửi Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh- Gio Linh; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn gấp rút chỉ đạo đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 50% trở lên.

 

Đồng thời, các đơn vị, địa phương phải báo cáo cụ thể về nguyên nhân trễ hẹn và đưa ra phương án, giải pháp khắc phục để giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI (10/8/2022)
Rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022 (22/7/2022)
Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 (22/6/2022)
Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022 (22/6/2022)
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (7/6/2022)
Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử (21/5/2022)
Tăng cường công tác cải cách hành chính (20/5/2022)
Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (18/4/2022)
Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai (14/4/2022)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh