Vĩnh Linh chú trọng công tác tuyên truyền CCHC


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 03/12/2021 3:54:39 CH

Năm 2021, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tiếp tục được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là một trong những nội dung được các ban ngành, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn chú trọng trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Để định hướng cho công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác CCHC, ngày từ đầu năm, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20/01/2021 về tuyên truyền CCHC năm 2021; thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả.

 

Việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được huyện chú trọng. Trong năm, Trung tâm VH-TT&TDTT huyện Vĩnh Linh đã đăng tải 19 tin, bài trên Cổng TTĐT, 20 tin, bài trên Đài Truyền thanh về đề tài CCHC. Nhiều địa phương cũng đăng thông tin về CCHC trên Trang TTĐT. Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Biên tập Cổng TTĐT huyện thường xuyên cập nhật các văn bản, thủ tục hành chính… trên Cổng TTĐT; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các địa phương giúp người dân tiếp cận dễ dàng.

 

UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban tham gia cuộc thi tìm hiểu CCHC trực tuyến do tỉnh tổ chức với tỷ lệ 68% CB, CCVC tham gia; lồng ghép tuyên truyền CCHC trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử…

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh