Vĩnh Linh: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 22/09/2021 3:05:08 CH

Ngày 21/9/2021, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính năm 2020 và đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC năm 2021.

 

Để tiếp tục duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát và có giải pháp hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC của đơn vị năm 2021; tăng cường tuyên truyền và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, đảm bảo 50% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết theo mức độ 3,4.

 

Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đạt trên 30% so với thủ tục hành chính được giải quyết; triển khai duy trì, cập nhật, cải tiến áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra CCHC, chủ động xây dựng sáng kiến của đơn vị trong thực hiện CCHC.

 

*Xem chi tiết Kế hoạch số 100/KH-UBND của UBND huyện Vĩnh Linh tại đây!

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Vĩnh Linh (23/9/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC (22/9/2021)
Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021 (21/9/2021)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (23/8/2021)
Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50% (12/8/2021)
CCHC ở Vĩnh Linh, nhìn lại sau 5 năm thực hiện NQ 01 của Tỉnh ủy (6/7/2021)
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 (22/6/2021)
Hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 97,8% (17/6/2021)
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh