Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/08/2021 2:57:44 CH

Ngày 23/8/2021, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử.

 

Những năm qua, tỷ lệ người dân tiếp cận với dịch vụ BCCI còn thấp. Việc sử dụng dịch vụ mới chỉ tập trung ở một số lĩnh vực khi thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh mà chưa được khai thác mạnh ở tuyến huyện gây ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm cải cách hành chính của huyện.

 

Dịch vụ BCCI là một trong những giải pháp phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi không cần đến trụ sở cơ quan nhà nước nhưng vẫn có thể gửi nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đồng thời góp phần phát huy hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4.

 

Để có những cải thiện tích cực trong dịch vụ BCCI, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng dịch vụ BCCI trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình.

 

Đồng thời các ngành liên quan, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về BCCI; Quy trình thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thông qua hệ thống loa phát thanh trên địa bàn toàn huyện với mục tiêu có phát sinh hồ sơ đối với dịch vụ BCCI.

 

 

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Vĩnh Linh (23/9/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC (22/9/2021)
Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021 (21/9/2021)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (23/8/2021)
Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50% (12/8/2021)
CCHC ở Vĩnh Linh, nhìn lại sau 5 năm thực hiện NQ 01 của Tỉnh ủy (6/7/2021)
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 (22/6/2021)
Hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 97,8% (17/6/2021)
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh