Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50%


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 12/08/2021 7:44:31 SA

Để người dân trên địa bàn biết cách tiếp cận dịch vụ hành chính công, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã đẩy mạnh tuyên truyền việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức.

 

 

Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến nhưng sẽ nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; Còn dịch vụ công mức độ 4 là dịch vụ công mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Và việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người sử dụng dịch vụ.   

Đến năm 2020, Vĩnh Linh đã xây dựng cơ sở dữ liệu một cửa điện tử phiên bản mới, kết nối với Cổng thông tin điện tử tỉnh và triển khai TTHC ở mức độ 3, 4 liên thông từ xã đến huyện. 100% hồ sơ ở các lĩnh vực đều được giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử. Trên địa bàn huyện có 226 TTHC cấp huyện và 137 TTHC cấp xã áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực được giải quyết theo hình thức trực tuyến đạt trên 20%.

 

Hiện Vĩnh Linh đang đẩy mạnh tuyên truyền giải quyết TTHC cho người dân ở mức độ 3, 4 liên thông từ xã đến huyện. Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50% trở lên vào năm 2025.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Năm 2021 tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 98,7% (22/11/2021)
Vĩnh Linh: Yêu cầu các đơn vị làm thư xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hẹn (17/11/2021)
10 cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm kiến sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2021” (10/11/2021)
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Vĩnh Linh (23/9/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC (22/9/2021)
Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021 (21/9/2021)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (23/8/2021)
Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50% (12/8/2021)
CCHC ở Vĩnh Linh, nhìn lại sau 5 năm thực hiện NQ 01 của Tỉnh ủy (6/7/2021)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh