Hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 97,8%


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 17/06/2021 8:27:09 SA

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Vĩnh Linh đã thụ lý 26.597 hồ sơ, đã giải quyết 26.027 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,8% hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn.

 

Trong số, hồ sơ tiếp nhận qua mạng đạt 32,4%, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đạt tỷ lệ 66,5%. So với yêu cầu thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (3, 4), tì tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua mạng đang còn thấp.

 

Hiện nay, tại huyện Vĩnh Linh đã thực hiện công khai 100% các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã dưới dạng bảng biểu theo nhóm lĩnh vực; trên Cổng TTĐT của huyện và các địa phương tạo điều kiện cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Năm 2021 tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 98,7% (22/11/2021)
Vĩnh Linh: Yêu cầu các đơn vị làm thư xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hẹn (17/11/2021)
10 cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm kiến sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2021” (10/11/2021)
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Vĩnh Linh (23/9/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC (22/9/2021)
Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021 (21/9/2021)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (23/8/2021)
Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50% (12/8/2021)
CCHC ở Vĩnh Linh, nhìn lại sau 5 năm thực hiện NQ 01 của Tỉnh ủy (6/7/2021)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh