Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 12/03/2021 3:03:53 CH

Theo kết quả thống kê hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử từ đầu năm đến ngày 4/3/2021, huyện Vĩnh Linh chỉ có 3 đơn vị là UBND thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Hà và Vĩnh Lâm đã nghiêm túc thực hiện và đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 50% theo yêu cầu.

 

Bộ phận một cửa thị trấn Hồ xá.

 

Bên cạnh đó, có 5 đơn vị là UBND xã Vĩnh Tú, Trung Nam, Kim Thạch, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô không triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (3, 4) nên không phát sinh hồ sơ trực tuyến.

 

Trước tình hình này, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương và nghiêm túc chỉ đạo CBCC,VC tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao để phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến từ 30 - 50% trên tổng số lượng hồ sơ phát sinh của đơn vị mình.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức, viên chức năm 2021 (11/3/2021)
Lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (3/3/2021)
Vĩnh Linh: Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC năm 2021 (2/3/2021)
Vĩnh Linh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (7/2/2021)
Vĩnh Linh công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2020 (26/1/2021)
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh