Vĩnh Linh: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức, viên chức năm 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/03/2021 7:53:40 SA

Ngày 9/3/2021, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch 41/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2021.

 

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 24 tháng đến 60 tháng công tác theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

 

 

Theo đó, trong năm huyện Vĩnh Linh sẽ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác đối với chức danh: kế toán, tài chính - kế toán, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn), địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); giữ vị trí công tác tại đơn vị liên tục từ 5 năm trở lên (từ năm 2017 trở về trước) do Chủ tịch UBND huyện quyết định. Các trường hợp khác thực hiện chuyển đổi vị trí trong nội bộ của từng đơn vị do Thủ trưởng đơn vị phân công, bố trí.

 

Trong trường hợp đối với những đơn vị chỉ có 1 vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của đơn vị thì việc chuyển đổi do Chủ tịch UBND huyện quyết định.

 

* Xem chi tiết Kế hoạch 41/KH-UBND huyện Vĩnh Linh tại đây.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức, viên chức năm 2021 (11/3/2021)
Lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (3/3/2021)
Vĩnh Linh: Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC năm 2021 (2/3/2021)
Vĩnh Linh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (7/2/2021)
Vĩnh Linh công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2020 (26/1/2021)
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh