Vĩnh Linh: Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC năm 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 02/03/2021 4:31:48 CH

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

 

 

Nội dung tuyên truyền là các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính mới; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện về đẩy mạnh CCHC. Tuyên truyền việc cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC; cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

 

Tuyên truyền kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng CNTT, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI trên địa bàn. Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng phản ánh những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Đối tượng tuyên truyền là toàn thể đội ngũ CB, CCVC trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền như trên các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích; tổ chức các hội thi, hội nghị, họp thôn, khu phố, báo cáo chuyên đề; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của huyện, xã, Cổng TTĐT huyện…

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức, viên chức năm 2021 (11/3/2021)
Lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (3/3/2021)
Vĩnh Linh: Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC năm 2021 (2/3/2021)
Vĩnh Linh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (7/2/2021)
Vĩnh Linh công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2020 (26/1/2021)
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh