Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 28/12/2020 2:19:00 CH

Thời gian qua, Vĩnh Linh đã đẩy mạnh việc ứng dụng Chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước. Đến nay, có 70% các văn bản đi đến trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã được áp dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

Để việc triển khai chữ ký số đạt hiệu quả, đảm bảo pháp lý cho các văn bản điện tử trên môi trường mạng, huyện Vĩnh Linh đã kịp thời hướng dẫn, thực hiện việc đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

Việc áp dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cac cơ quan nhà nước, nâng cao năng suất hiệu quả làm việc, từng bước tạo môi trường làm việc điện tử, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)
Quảng Trị: Ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (10/12/2020)
Hội nghị trực tuyến công bố ứng dụng VSSID- Bảo hiểm xã hội số (17/11/2020)
Gần 1.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2020” (20/10/2020)
Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 (14/10/2020)
Tập huấn sử dụng hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm (1/10/2020)
Gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020” (29/9/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh