Quảng Trị: Ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/12/2020 8:24:30 SA

Ngày 8/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

 

Bộ phận 1 cửa thị trấn Hồ Xá.

 

Quy định này được áp dụng với các cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

 

Quy định này nếu rõ 14 trường hợp cán bộ phải công khai xin lỗi.

 

1. Có hành vi, thái độ cửa quyền, cách nhiễu, gây phiền hà, không đúng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp với cá nhân, tổ chức trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

 

2. Tiếp nhận hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

 

3. Không hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ để cá nhân, tổ chức phải đi lại từ 2 lần trở lên để hoàn thiện hồ sơ.

 

4. Không in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 

5. Từ chối giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền thực hiện của phòng, ban, bộ phận mình không đúng quy định, không có lý do chính đáng bằng văn bản.

 

6. Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp các loại giấy tờ, tài liệu ngoài thành phần hồ sơ thủ tục hành chính được quy định (trừ trường hợp có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

 

7. Để mất, thất lạc hoặc hư hỏng hồ sơ đã tiếp nhận của cá nhân, tổ chức.

 

8. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn.

 

9. Tự ý nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để giải quyết; trực tiếp gặp cá nhân, tổ chức để hướng dẫn, bổ sung hồ sơ hoặc giao trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức không thông qua bộ phận một cửa theo quy định.

 

10. Thu phí, lệ phí không đúng quy định.

 

11. Cản trở cá nhân, tổ chức lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

 

12. Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của cá nhân, tổ chức hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi.

13. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị.

 

14. Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực thi công vụ.

 

Cơ sở để xác định trường hợp vi phạm thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức; các tin, bài viết trên báo chí.

 

Trong 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin phản ánh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo kiểm tra, nếu thông tin phản ánh đúng thì phải xin lỗi trực tiếp hoặc bằng văn bản. Nếu phản ánh sai hoặc không đủ cơ sở xác định vi phạm thì phải thông báo lại cho cá nhân, tổ chức có ý kiến biết.

 

Quy định cán bộ công khai xin lỗi do UBND tỉnh ban hành sẽ góp phần cải thiện, chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)
Quảng Trị: Ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (10/12/2020)
Hội nghị trực tuyến công bố ứng dụng VSSID- Bảo hiểm xã hội số (17/11/2020)
Gần 1.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2020” (20/10/2020)
Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 (14/10/2020)
Tập huấn sử dụng hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm (1/10/2020)
Gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020” (29/9/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh