Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/10/2020 5:13:12 CH

Ngày 13/10/2020, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025.

 

Đánh giá của UBND huyện, đến nay 100% cán bộ, công chức cấp huyện và xã đã sử dụng máy tính để xử lý công việc chuyên môn. 100 xã, thị trấn kết nối mạng internet, có mạng LAN để làm việc. Lãnh đạo huyện và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị áp dụng chữ ký số. Nhiều đơn vị đã ứng dụng các phần mềm chuyên ngành vào giải quyết công việc.

 

Huyện đã triển khai ứng dụng hệ thống 1 cửa điện tử tại Văn phòng HĐND&UBND huyện; tiến hành nâng cấp Trang TTĐT thành Cổng TTĐT và kết nối 18 Trang TTĐT các xã, thị trấn; đầu tư lắp đặt hệ thống họp trực tuyến…

 

Bên cạnh kết quả đạt được, so với yêu cầu chung, tại huyện Vĩnh Linh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước vẫn chưa có những đột phá; một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến ứng dụng CNTT trong công việc, còn mang tính đối phó.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và các văn bản liên qua của Trung ương, tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và giao trách nhiệm cho các ban ngành cấp huyện và các địa phương.

 

Mục tiêu tổng quát của huyện Vĩnh Linh là phấn đấu đến năm 2025 có cơ sở hạ tầng CNTT tương đối đồng bộ, đảm bảo nguồn nhân lực CNTT để phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử, bước đầu hình thành mô hình xã thông minh, đô thị thông minh.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (7/2/2021)
Vĩnh Linh công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2020 (26/1/2021)
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)
Quảng Trị: Ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (10/12/2020)
Hội nghị trực tuyến công bố ứng dụng VSSID- Bảo hiểm xã hội số (17/11/2020)
Gần 1.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2020” (20/10/2020)
Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 (14/10/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh