Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/10/2020 5:13:12 CH

Ngày 13/10/2020, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025.

 

Đánh giá của UBND huyện, đến nay 100% cán bộ, công chức cấp huyện và xã đã sử dụng máy tính để xử lý công việc chuyên môn. 100 xã, thị trấn kết nối mạng internet, có mạng LAN để làm việc. Lãnh đạo huyện và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị áp dụng chữ ký số. Nhiều đơn vị đã ứng dụng các phần mềm chuyên ngành vào giải quyết công việc.

 

Huyện đã triển khai ứng dụng hệ thống 1 cửa điện tử tại Văn phòng HĐND&UBND huyện; tiến hành nâng cấp Trang TTĐT thành Cổng TTĐT và kết nối 18 Trang TTĐT các xã, thị trấn; đầu tư lắp đặt hệ thống họp trực tuyến…

 

Bên cạnh kết quả đạt được, so với yêu cầu chung, tại huyện Vĩnh Linh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước vẫn chưa có những đột phá; một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến ứng dụng CNTT trong công việc, còn mang tính đối phó.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và các văn bản liên qua của Trung ương, tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và giao trách nhiệm cho các ban ngành cấp huyện và các địa phương.

 

Mục tiêu tổng quát của huyện Vĩnh Linh là phấn đấu đến năm 2025 có cơ sở hạ tầng CNTT tương đối đồng bộ, đảm bảo nguồn nhân lực CNTT để phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử, bước đầu hình thành mô hình xã thông minh, đô thị thông minh.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị trực tuyến công bố ứng dụng VSSID- Bảo hiểm xã hội số (17/11/2020)
Gần 1.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2020” (20/10/2020)
Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 (14/10/2020)
Tập huấn sử dụng hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm (1/10/2020)
Gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020” (29/9/2020)
2 tiêu chí phân loại vị trí việc làm trong ĐVSN công lập (14/9/2020)
Vĩnh Linh: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2020” từ 8 giờ ngày 10/9 (10/9/2020)
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (15/8/2020)
Tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền từ việc làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (22/7/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2020 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh