Gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020”


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/09/2020 3:08:33 CH

Huyện Vĩnh Linh vừa có Công văn gửi các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường TH&THCS, THCS, TH, Mầm non trên địa bàn về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020”.

 

 

Theo kế hoạch, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020” kết thúc vào 17 giờ ngày 25/9/2020. Song hết thời gian này, nhiều đơn vị vẫn chưa tham gia cuộc thi, hoặc các đơn vị tham gia với số lượng rất ít. Vì vậy, Ban Tổ chức quyết định gia hạn thời gian kết thúc cuộc thi đến 17 giờ ngày 10/10/2020.

 

Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi để CBCC, VC và người lao động được biết và tham gia. Phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất 50% CBCC, VC tham gia.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (7/2/2021)
Vĩnh Linh công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2020 (26/1/2021)
Vĩnh Linh: Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến (9/1/2021)
16/18 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 (8/1/2021)
Vĩnh Linh: 70% các văn bản đi, đến được áp dụng chữ ký số (28/12/2020)
Quảng Trị: Ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (10/12/2020)
Hội nghị trực tuyến công bố ứng dụng VSSID- Bảo hiểm xã hội số (17/11/2020)
Gần 1.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2020” (20/10/2020)
Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 (14/10/2020)

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh