Vĩnh Linh: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI

Vĩnh Linh: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI

Ngày 10/8/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn về việc thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, chỉ số SIPAS và chỉ số PAPI.
Rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022

Rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 22/7/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022.
Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ,  đạo đức nghề nghiệp năm 2022

Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022

Ngày 22/6/2022, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.
Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022

Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, tiếp nhận hồ sơ qua mạng chiếm tỷ lệ 47,7%, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp 51% và tiếp nhận hồ sơ liên thông 1,3%.
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Qua rà soát, hiện nay tại huyện Vĩnh Linh có 178 hồ sơ trễ hẹn đối với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và 1.738 hồ sơ trễ hẹn ở Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh- Gio Linh. Trong đó, phần lớn các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử

Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử

UBND huyện Vĩnh Linh vừa phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử năm 2022 cho gần 70 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.
Tăng cường công tác cải cách hành chính

Tăng cường công tác cải cách hành chính

Ngày 19/5/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo triển khai Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về nhiệm vụ cải cách hành chính.
Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại Vĩnh Linh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, địa phương đã luôn quan tâm, đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp đồng bộ và tập trung giải quyết các vụ việc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai

Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai

Quý 1/2022, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Linh đã tiếp nhận 408 hồ sơ đất đai, 18 hồ sơ mang sang từ năm 2021. Trong đó đã giải quyết được 347 hồ sơ, 28 hồ sơ đang xử lý, 51 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện.
Tin đã đưa
Vĩnh Linh: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chỉ số PCI (25/3/2022)
Vĩnh Linh: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 (25/3/2022)
Xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ công chức, viên chức (21/3/2022)
Đầu tư 1,4 tỷ đồng xây dựng hệ thống “phòng họp không giấy” (15/3/2022)
Tăng cường kiểm tra công tác CCHC trong năm 2022 (22/2/2022)
Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC ở lĩnh vực đất đai (21/2/2022)
Vĩnh Linh xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (14/2/2022)
Kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (14/2/2022)
Vĩnh Linh: Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 (27/1/2022)
Công bố Chỉ số CCHC của các UBND các xã, thị trấn năm 2021 (19/1/2022)
Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở Vĩnh Linh (19/1/2022)
Vĩnh Linh chú trọng công tác tuyên truyền CCHC (3/12/2021)
Năm 2021 tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 98,7% (22/11/2021)
Vĩnh Linh: Yêu cầu các đơn vị làm thư xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hẹn (17/11/2021)
10 cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm kiến sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2021” (10/11/2021)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2023 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh